Nu släpps de första fria titlarna i globalt OA-projekt

Av: Per Swedberg 

De första 28 böckerna som ingår i projektet Knowledge Unlatched har nu valts ut och snart kommer det gå att ladda ner samtliga. Helt gratis.

Knowledge Unlatched är ett globalt samarbetsprojekt som syftar till att köpa loss rättigheterna till nya böcker inom humaniora och samhällsvetenskap från förlagen. Det går till så att förlagen får en fast summa som ersättning för varje titel. De deltagande biblioteken delar sedan på den kostnaden och boken kan publiceras i Open Access, som PDF-fil på internet, fullt åtkomlig för alla. Från Sverige deltar universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala och Lund i projektet.

Priset vi får betala är beroende av antalet deltagande bibliotek. Eftersom intresset varit stort och cirka 300 bibliotek deltar, visar det sig att kostnaden för varje titel blir ungefär densamma som om vi hade köpt boken, 300 kronor. Men tack vare projektet kan alltså alla i hela världen snart få fri tillgång.

De 28 titlar som ingår i pilotprojektet har valts ut av projektets bibliotekarier från ett hundratal som föreslagits av förlagen. I framtiden kommer en kommitté från de deltagande biblioteken att stå för urvalet.

Vill du läsa mer om projektet och kanske se vilka titlar som valts ut för fri publicering kan du gå till www.knowledgeunlatched.org/

Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Av: Thomas Neidenmark

Begreppet Open Access var nytt för mig när jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek. För mig har det alltid varit en självklarhet att utbyte av forskningsinformation måste vara snabb, flexibel och fri. Så har jag jobbat som forskare. Men det är inte enbart upp till oss forskare att bestämma att forskningen är fri att återanvända. Våra publikationer måste också nå ut genom värdiga forskningsmäklare. Någon måste skapa skaparen enligt Bourdieus logik. Vem är det? En av skaparna är prestigefulla Routledge. som har en lång tradition av att publicera forskning. De har också lång erfarenhet av att tjäna pengar på forskning. Det är helt i sin ordning. Men i samband med att allt fler forskare uttrycker önskemål om publicering för fri tillgång och fri tillgång till publikationer börjar dock gamla affärsmodeller, att ta ut så mycket pengar som möjligt utan att väcka anstöt, att krackelera. Det visar sig bildligt talat i Routledge Open Access-publicering.

Den som söker på Open Access på Routledge hemsida får en träff. Så har det varit åtminstone sedan 2011 då jag undrade vad Open Access var. Den enda träffen är en bok som heter Freedom of Information från 2008. Jag skulle vilja läsa den, men jag har inte råd. Det känns inte ens rimligt att biblioteket köper boken för att jag ska läsa den. 2011 kostade den £ 130 pund och idag 2014 kostar den £ 160. Det är 1724 kronor exklusive frakt för 206 sidor. En måste undra om Routledge verkligen vill sälja boken?

Bild

Routledge publikation manifesterar en uppbenbar krock mellan en ålderstigen affärsmodell och just Freedom of Information. Krocken är närmast löjeväckande, men så länge pengarna rullar in till förlaget behöver de inte ändra något. På den mest iögonenfallande köp-knappen bredvid titeln står ”Recommend to Librarian” och enligt nationella bibliotekskatalogen har enbart ett svenskt bibliotek köpt boken. Boken har inte heller vunnit övertygande framgång i sociala medier av vad som framgår på Routledge hemsida [bilden]. Det är bra om forskning kommersialiseras och bidrar till samhällelig tillväxt. Men när tillgången till forskning hindras av gamla affärsmodeller måste vi tydligare formulera våra önskemål om Open Acces. Då kommer småningom också Routledge affärsmodell att moderniseras.

Det är lätt att välja Open Access idag. Det är lätt att göra tillgången till forskning snabb, flexibel och fri. Ett av många initiativ i denna riktning är etableringen av Stockholm University Press som ett kraftfullt publiceringsstöd till forskare. Freedom of Information kan och ska vara värt namnet.

Open Access-erbjudande från Royal Chemical Society

Av: Ingela Tång

Förra året lanserade Royal Society of Chemistry (RSC) programmet Gold for Gold för internationella forskare vars institutioner prenumererar på RSC:s tidskrifter.

Stockholms universitet har genom programmet tilldelats 19 krediter (vouchers). En kredit per Open Access-artikel. Det innebär att 19 artiklar med minst en författare från Stockholms universitet, kan Open Access-publiceras i någon av RSC:s tidskrifter. Erbjudandet gäller under 2014.

Antalet krediter – fria artiklar – är baserat på hur mycket man betalar i prenumerationskostnader till RSC. Observera att artikeln måste vara accepterad av tidskriften för att kunna tilldelas en voucher.

Kontakta Ingela Tång på universitetsbiblioteket för att få din voucher.

Pilotprojekt sprider böcker globalt

Av: Magnus Brink

I syfte att öka spridningen av publikationer har Stockholms universitetsbibliotek gått med i det globala open access-samarbetet Knowledge Unlatched Pilot.

Projektet Knowledge Unlatched Pilot ska underlätta fri spridning av akademiska e-böcker globalt genom samverkan mellan universitetsbibliotek. Stockholms universitetsbibliotek har tillsammans med andra bibliotek gått in i projektet som till en början omfattar 28 boktitlar från tretton akademiska förlag. De första titlarna har valts ut av bibliotekarier för att återspegla en bredd i utgivningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vi ser det som viktigt att stödja open access-projekt inom monografiområdet. Open access-diskussionen har kommit långt när det gäller artiklar men släpat efter när det gäller monografier och därför välkomnar vi projekt för ökad spridning, säger överbibliotekarie Wilhelm Widmark.

Författare till böcker kommer att ersättas i samband med publicering med en i förväg överenskommen ersättning för att de överlåter material till Creative Commons-licensiering. Målet med pilotprojektet är att kunna skapa en hållbar affärsmodell för open access och att öka spridningen av bland annat monografier.

En förutsättning för genomförandet är att minst 200 bibliotek i världen går med i projektet. Stockholms universitetsbibliotek är ett av två bibliotek i Sverige som gått med och biblioteket ser gärna att fler svenska bibliotek gör dem sällskap för att nå det uppsatta medlemsmålet för pilotprojektet. I dagsläget är 167 bibliotek anslutna.

Läs mer på knowledgeunlatched.org

Hot Topics in Open Access: Peer Review and the Tyranny That Must be Broken

By: Marjatta Sikström

Frequently debated issues within international higher education community are ongoing changes in scholarly communication. Two specific features seem to draw attention and raise debate. One is the paradigm change from toll access publishing by traditional commercial publishers to Open Access – without access barriers and where copyright stays by the authors. The second feature is quality assessment, i.e. a need to reform the peer reviewing process. In open science debate these two tend to be more or less intertwined.

A number of contributions discussing the two themes were published by The Guardian Higher Education Network around the turn of the year. Two of them are especially interesting.

The first one posted by Richard Price (The founder and CEO at Academia.edu) brings focus to the need to change and expand the number of scientist reviewing an academic work. He argues that in the traditional peer review process with only two or three scientists reviewing one paper places too much weight on what such a small number of scientists think. Another of his arguments comes from biomedical companies who claim that majority of peer review articles within their subject area are not reproducible!

Richard Price has acquired Plasmyd to Academia.edu. It is one effort to develop new ways of quality assessment in scholarly communication.  What he actually is saying is: involve modern existing open technology in peer review process to be better able to weed out the non-reproducing research results in scientific communication. Richard Price is initiated, his argumentation is worth considering – and debating.

Read the whole article here.

The other feature, by now even more debated than peer reviewing process, is the issue raised by Randy Schekman, a Nobel Prize winner 2013. According to him, “leading academic journals are distorting the scientific process and represent a ”tyranny” that must be broken”. He declares war and boycott to the top-tier journals and has himself seen to that his lab no longer sends papers to them, Nature, Cell and Science included. 

Randy Schekman draws parallels with corrupting effects of bonus system in a banking sector and with fashion industry where limited editions are created to stoke demand. At the same way the top tier journals restrict the number of articles they accept for publishing. The exclusivity is then marketed with a gimmick called impact factor- says Schekman and continues to argue that this has distorting influence to science: “It builds bubbles in fashionable fields where researchers can make the bold claims these journals want, while discouraging other important work, such as replication studies…”

Randy Schekman is acting consequently and has even taken a leading position in scientific communication. He is today the Editor-in-Chief of eLife, an Open Access journal which is a joint initiative by three founders the Howard Hughes Medical Institute, the Max Planck Society, and the Welcome Trust. Articles submitted to his journal are discussed by reviewers who are active working scientists – and accepted, if all of them agree. The papers are free for anyone to read, i.e. they are published as they today should – in Open Access!

Randy Schekman’s article as a whole is here.

Stockholm University Press behöver din hjälp

inbjudan_peer-reviwe

Efter ett rektorsbeslut från december 2012 har universitet samlat förlagsverksamheten på universitetsbiblioteket där Stockholms University Press håller på att byggas upp.

Stockholm University Press kommer att fungera som ett publiceringsstöd med utgivning av elektroniska och fritt tillgängliga titlar (open access), med möjlighet till print on demand.

Stockholm University Press är en anslagsfinansierad verksamhet vars främsta syfte är att tillgängliggöra forskningsresultat i olika format nationellt och internationellt. Utöver elektroniska format kommer även andra format (till exempel tryck och e-bok) erbjudas till självkostnadspris.

I arbetet med att bygga upp Stockholm University Press ingår att sätta upp riktlinjer för hur granskningen av manus ska gå till. Kollegial granskning (peer review) framhålls ofta som ett fundament inom den vetenskapliga processen; forskare inom samma område godkänner publiceringar och bidrar på så sätt till vetenskaplig kvalitet.

Biblioteket har tagit fram ett förslag på en granskningsprocess, och nu vill vi diskutera den med er. Vi bjuder därför in till en timmes workshop och hoppas att ni har tid och möjlighet att delta och påverka Stockholm University Press framtid. Hur tycker du att granskandet av dina vetenskapliga manus ska gå till?

ANMÄLAN TILL: camilla.hertil-lindelow@sub.su.se senast 17 februari

Particle Physics goes Open Access – SCOAP3 is the World’s Largest OA Initiative

Plutonium_pellet

By: Marjatta Sikström 

Starting this year Swedish particle physicists can publish their articles free of charge, as Open Access, in 12 core journals by Elsevier, Institute of Physics and Springer. In total, twelve periodicals in the subject of particle physics, from nine different publishers are involved.

The cost free Open Access publishing in particle physics has been made possible by SCOAP3 – Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics. The participants, in addition to the nine publishers, are research libraries and research institutes from over a thousand organisations and 31 countries. This makes SCOAP3 the world’s largest initiative in Open Access.

The initiator and node in SCOAP3 is CERN. Their library both negotiates the Open Access terms with the publishers of the physics journals as well as administering the contacts and economic transactions with the partner organizations involved in the consortium.

The basic idea behind the SCOAP3 initiative is that the resources used to subscribe to the particle physics journals are instead to be used to pay for the articles’ review and publication as Open Access. Journals in the subject of particle physics are the first, which in this way are converted to Open Access journals. Plans are to continue with similar solutions in other fields.

When you publish in any of the SCOAP3 journals, please do not forget to inform the publisher that you are affiliated to Stockholm University.

FACTS

The following publishers are partners in the SCOAP3 Consortium: Chinese Academy of Sciences, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Elsevier, Hindawi, Institute of Physics Publishing, Jagellonian University, Oxford University Press, Physical Society of Japan, SISSA Medialab, Springer, Società Italiana di Fisica.

The Swedish SCOAP3 Partners that participate via their libraries are Stockholm University, Chalmers, Lunds Univeristy, Royal Institute of Technology and Uppsala University.

The following core journals are among the twelve: Nuclear Physics B, Physics Letters B, Advances in High Energy Physics, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, European Physical Journal C, Journal of High Energy Physics.

The complete list of current publishers and journals is here.