It takes two to tango – the value of peer reviewer recognition

By: Sofie Wennström

In a recent blog post by the Scholarly Kitchen team, compelling arguments are made for institutions and funding agencies to start recognising the work done by academics that by tradition has been going on ”behind the scenes”. Now, how does this relate to the library structures? Well, Stockholm University Press is currently building systems and procedures to form an infrastructure for high quality peer-review of books and journals in an international network together with our publishing partner Ubiquity Press. This endeavour includes a number of challenges and opportunities, but the infrastructure and guidelines for peer review in its purest sense for books and book chapters might be one of the trickest knots to untie. We need to build these best practices together with active researchers while we are also making the argument for them to support us with their time and effort. One of the most important ambitions with the Stockholm University Press project was laid out already last year in a presentation at the Library Publishing Coalition Forum: http://jlsc-pub.org/lpc14/14/

The peer review practices for journals are already well known by most scholars (if not, they¹ll have to learn eventually), even if the processes may vary somewhat between different disciplines. The aim of Stockholm University Press is to use experiences and guidelines for peer review developed for journals and turn them into something useable and workable for monographs and book chapters as well. We believe this will contribute to the scholarly community by creating incentives for a further focus on the rigour of the peer review as well as further developments in how the work is valued. Some of our efforts will be put into the infrastructure of the process, to ensure that the activities can be recorded and measured, but the other part is to collaborate closely with the scientific community in the creation of best practices and learning about these. If we can show the data built into these processes, we hope that the evaluation committees and governing boards of institutions and funding agencies will start to see the usefulness of it and then build in rewards for scholars in the future to complete the ecosystem. As always, it is hard to be a pioneer, and there will be a lot of work before we can see the result, but we are firm believers still.

Links for further reading:

http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/sep/27/peer-review-10-tips-research-paper

http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines.pdf

Marketing and the digital era

Digital publishing combined with Open Access publishing turn old marketing strategies on its head. Warren Adler puts the traditional book launch in the context of digital publishing: http://publishingperspectives.com/2014/11/warren-adler-book-launch-aftermath/

Stockholm University Press is currently in production of the first electronic publications (watch this space!) and we are working closely together with our authors and editorial boards to form a strategy for promoting the digital output and the Open Access model we plan to use.

By: Sofie Wennström 

Stockholm University Press på Bokmässan

anders_soderback

Under rubriken ”Biblioteket publicerar!” presenterade Anders Söderbäck Stockholm University Press på fredagen den 26 september i Svensk biblioteksförenings monter.

I det stora vimlet av utställare och besökare på mässan förde Anders Söderbäck fram vikten av open access publicering för de biblioteksentusiaster som lyssnade. Stockholm University Press ska likt de stora internationella universitetsförlagen, som Oxford University Press, ge ut kvalitetsgranskade monografier, antologier och tidskrifter som är Open Access med elektroniska och fritt tillgängliga titlar och möjlighet till print on demand. Det här är något helt nytt i Sverige och som nu hela boksverige fick ta del av.

Frågor från publiken ställdes bland annat om varför förlaget finns på universitetsbiblioteket. Det går helt i linje med Stockholm universitets rektorsbeslut om förlagsverksamhet och open access publicering som ska sprida forskningsresultat i olika elektroniska format nationellt och internationellt. Stockholms universitetsbiblioteket har den administration som krävs för detta.

Anders Söderbäck höll även i presentationen ”Digitalisering mot lagen”. Du kan läsa KB:s twitter-rapportering från den här.

Användning och återanvändning av forskningsdata

Av: Thomas Neidenmark

Hösten 2014 arrangerar svensk nationell datatjänst (SND) SND:s nationella forskarworkshop och en SND:s doktorandnätverksträff i syfte att informera om tjänsterna samt inhämta synpunkter för att utveckla tjänsterna.

SND:s nationella forskarworkshop äger rum den 11 november och fokuserar på förutsättningar och riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsmaterial. Vetenskapsrådet presenterar då arbetet med regeringsuppdraget om nationella riktlinjer för Open Access till forskningsdata, Vinnova redogör för den pågående Open Research Data Pilot i EU:s ramprogram Horisont 2020 och både sekundärforskning och kvalitativa forskningsdata diskuteras i parallella spår.

SND:s doktorandnätverksträff äger rum den 10 november och fokuserar på centrala frågor kring hantering av forskningsdata. Datahanteringens olika steg behandlas, med utrymme för att diskutera kring deltagarnas egna forskningsmaterial. Dagen inkluderar även en kort introduktion till dokumentationsverktyg som kan effektivisera hanteringen av data.

Vid sidan av dessa arrangemang kan intresserade besöka Stockholm University Press hemsida och där se hur SUP arbetar med att publicera forskningsdata till monografier, antologier och tidskriftsartiklar.

Doktorandens sista dagar

139_1920161-WAv: Thomas Neidenmark

Det är stressigt inför disputationen. I veckan har jag återigen träffat en doktorand som uttryckte stark vånda över slutfasen i sitt avhandlingsprojekt. Att avropa tryckerier för att trycka den gigantiska pliktupplagan skrämmer. Hur fungerar DiVA? Vem ska jag prata med om att bilderna hoppar runt i Word som sockerstinna Hedenhösbarn? Pengarna är slut. Måste bara få iväg avhandlingen till tryck så jag kan få A-kassa. Jag vet inte hur jag ska orka.

Det är inte svårt i detta läge att kliva in och säga: ”Det ordnar sig, biblioteket tar gärna ansvar för publiceringsprocessen åt dig. Du behöver inte bry dig om tryckerier och annan byråkrati. Biblioteket fixar eller hittar den som fixar.”

Biblioteket bygger ut stödet till alla forskare vid universitetet parallellt med utvecklingen av Stockholm University Press. Du som är doktorand i de sista tuffa dagarna av ditt projekt och är orolig inför att få ut avhandlingen bör höra av dig till oss på vår nya funktionsadress för publiceringsstöd: diva@sub.su.se. Hör gärna av dig redan när du har ett år kvar till disputation. Doktorandens sista dagar är ett ansvar vi kan dela på. Det ordnar sig!

Nu släpps de första fria titlarna i globalt OA-projekt

Av: Per Swedberg 

De första 28 böckerna som ingår i projektet Knowledge Unlatched har nu valts ut och snart kommer det gå att ladda ner samtliga. Helt gratis.

Knowledge Unlatched är ett globalt samarbetsprojekt som syftar till att köpa loss rättigheterna till nya böcker inom humaniora och samhällsvetenskap från förlagen. Det går till så att förlagen får en fast summa som ersättning för varje titel. De deltagande biblioteken delar sedan på den kostnaden och boken kan publiceras i Open Access, som PDF-fil på internet, fullt åtkomlig för alla. Från Sverige deltar universitetsbiblioteken i Stockholm, Uppsala och Lund i projektet.

Priset vi får betala är beroende av antalet deltagande bibliotek. Eftersom intresset varit stort och cirka 300 bibliotek deltar, visar det sig att kostnaden för varje titel blir ungefär densamma som om vi hade köpt boken, 300 kronor. Men tack vare projektet kan alltså alla i hela världen snart få fri tillgång.

De 28 titlar som ingår i pilotprojektet har valts ut av projektets bibliotekarier från ett hundratal som föreslagits av förlagen. I framtiden kommer en kommitté från de deltagande biblioteken att stå för urvalet.

Vill du läsa mer om projektet och kanske se vilka titlar som valts ut för fri publicering kan du gå till www.knowledgeunlatched.org/

Gamla affärsmodeller krockar med Open Access

Av: Thomas Neidenmark

Begreppet Open Access var nytt för mig när jag började arbeta på Stockholms universitetsbibliotek. För mig har det alltid varit en självklarhet att utbyte av forskningsinformation måste vara snabb, flexibel och fri. Så har jag jobbat som forskare. Men det är inte enbart upp till oss forskare att bestämma att forskningen är fri att återanvända. Våra publikationer måste också nå ut genom värdiga forskningsmäklare. Någon måste skapa skaparen enligt Bourdieus logik. Vem är det? En av skaparna är prestigefulla Routledge. som har en lång tradition av att publicera forskning. De har också lång erfarenhet av att tjäna pengar på forskning. Det är helt i sin ordning. Men i samband med att allt fler forskare uttrycker önskemål om publicering för fri tillgång och fri tillgång till publikationer börjar dock gamla affärsmodeller, att ta ut så mycket pengar som möjligt utan att väcka anstöt, att krackelera. Det visar sig bildligt talat i Routledge Open Access-publicering.

Den som söker på Open Access på Routledge hemsida får en träff. Så har det varit åtminstone sedan 2011 då jag undrade vad Open Access var. Den enda träffen är en bok som heter Freedom of Information från 2008. Jag skulle vilja läsa den, men jag har inte råd. Det känns inte ens rimligt att biblioteket köper boken för att jag ska läsa den. 2011 kostade den £ 130 pund och idag 2014 kostar den £ 160. Det är 1724 kronor exklusive frakt för 206 sidor. En måste undra om Routledge verkligen vill sälja boken?

Bild

Routledge publikation manifesterar en uppbenbar krock mellan en ålderstigen affärsmodell och just Freedom of Information. Krocken är närmast löjeväckande, men så länge pengarna rullar in till förlaget behöver de inte ändra något. På den mest iögonenfallande köp-knappen bredvid titeln står ”Recommend to Librarian” och enligt nationella bibliotekskatalogen har enbart ett svenskt bibliotek köpt boken. Boken har inte heller vunnit övertygande framgång i sociala medier av vad som framgår på Routledge hemsida [bilden]. Det är bra om forskning kommersialiseras och bidrar till samhällelig tillväxt. Men när tillgången till forskning hindras av gamla affärsmodeller måste vi tydligare formulera våra önskemål om Open Acces. Då kommer småningom också Routledge affärsmodell att moderniseras.

Det är lätt att välja Open Access idag. Det är lätt att göra tillgången till forskning snabb, flexibel och fri. Ett av många initiativ i denna riktning är etableringen av Stockholm University Press som ett kraftfullt publiceringsstöd till forskare. Freedom of Information kan och ska vara värt namnet.